Στείλτε μας μήνυμα

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας και μέσω της παρακάτω φόρμας.


  1• ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
  Οι παραγγελίες ξεκινούν να υλοποιούνται εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της οικονομικής προσφοράς, έχει επέλθει συμφωνία και ο πελάτης στείλει σχετικό έγγραφο το οποίο βεβαιώνει την ανάθεση του έργου, το ακριβές αντικείμενο της εργασίας, χρόνο παράδοσης, τρόπος πληρωμής και οποιοδήποτε ειδικό όρο πρέπει να γνωρίζουμε πριν την έναρξη των εργασιών.
  2• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  Όλες οι κατασκευές με υλικά δικής μας προμήθειας ή με υλικά τα οποία δίνει ο πελάτης, ανάλογα με την συμφωνία. Πραγματοποιούνται στο χώρο μας ή στο χώρο του πελάτη (επιτόπου κατασκευή)
  3• ΜΕΛΕΤΗ
  Η δυνατότητά μας στο θέμα της Μελέτης του έργου φτάνει μέχρι την Προμελέτη του έργου. Εάν απαιτείτε Μελέτη (στατική) ή Οικοδομική Άδεια έχουμε την δυνατότητα να τα παρέχουμε στον πελάτη μέσω έμπειρων και αξιόλογων συνεργατών μας. Το κόστος των μελετών είναι σε ξεχωριστή χρέωση και πάντα σε συμφωνία με τον πελάτη.
  4• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
  Η τοποθέτηση των κατασκευών γίνεται από εμάς (εάν αυτό έχει συμφωνηθεί) εκτός και αν απαιτείτε για κάποιο λόγο εξειδικευμένο προσωπικό.
  5• ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  Η μεταφορά των κατασκευών γίνεται από εμάς ή από τον πελάτη, ανάλογα με την συμφωνία.
  6• ΕΓΓΥΗΣΗ
  Η εταιρεία μας προσφέρει εγγύηση ορθής λειτουργίας εφόσον γίνεται η σωστή χρήση των κατασκευών και η πρέπουσα συντήρηση. Μετά την παράδοση του έργου γίνεται η συνεχής υποστήριξη από την εταιρεία μας (κατόπιν συμφωνίας).
  7• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
  Εκτός από τις κατασκευές οι συντηρήσεις και οι επισκευές –μετατροπές είναι ένα πολύ βασικό αντικείμενο εργασίας για εμάς. Έχουμε την δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη σε οποιοδήποτε μέρος ή χρονική στιγμή κριθεί απαραίτητο.
  8• ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Η πληρωμή πραγματοποιείτε πάντα κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη. Συνήθως υπάρχει προκαταβολή, μία ενδιάμεση πληρωμή και εξόφληση με το τέλος των εργασιών. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω Τραπεζικής κατάθεσης ή Επιταγής ( προσωπικής ή τραπεζικής).
  9• ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Έχουμε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε κατασκευές συντηρήσεις ή επισκευές και εκτός Ελλάδος εάν αυτό μας ζητηθεί.